MBO Welzijn

CIOS

Je houdt ervan om te sporten en in beweging te zijn. Je zet graag zelf sportieve prestaties neer en je wilt anderen leren het beste uit zichzelf te halen binnen hun mogelijkheden. De logische stap is dan te kiezen voor een sportopleiding bij het CIOS.
Toelatingseisen: vmbo-diploma bb (niveau 2), vmbo-diploma kb, gl of tl of een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 (niveau 3 en 4)
Niveau: 2 | 3 | 4 – BOL


Maatschappelijke zorg

Je begeleidt verschillende mensen. Je ondersteunt hen bij zaken die ze zelf niet meer kunnen. Dit vak kun je onder andere uitoefenen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg en bij dak- en thuislozen. Je helpt mensen zowel op gebied van begeleiding als verzorging. Denk bijvoorbeeld aan het samen met de cliënt boodschappen doen, een spelletje spelen, samen een maaltijd voorbereiden, haren kammen of mensen ondersteunen bij de toiletgang.
Met wie je ook werkt: je stimuleert hem of haar om zoveel mogelijk zelf te doen. Daarvoor maak je een plan. Je bedenkt en regelt activiteiten en zorgt voor een goede dag voor jouw cliënt(en). Zo nodig schakel je andere hulp of zorg in en leg je uit wat er aan de hand is. Hierbij heb je eventueel ook contact met familieleden.
Toelatingseisen: vmbo-diploma kb, gl of tl, een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 2-3.
Niveau: 3 | 4 – BOL/BBL


Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent help je de docent met de lessen. Je begeleidt groepjes kinderen bijvoorbeeld bij het maken van een opdracht. Je zet materiaal klaar in de klas en ondersteunt de leerlingen die moeilijker leren. Je zorgt voor een goede en veilige sfeer, zodat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen. Soms geef je ook zorg aan kinderen.
Toelatingseisen: vmbo-diploma kb, gl of tl, een overgangsbewijs van havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 3. Je dient hiernaast ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen Het is bij deze opleiding handig als de Nederlandse taal en rekenvaardigheden je liggen.
Niveau: 4 – BOL


Pedagogisch werk

Helpen opvoeden en opgroeien: dat is jouw wereld als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Je vangt kinderen of jongeren op en geeft ze een leuke, leerzame tijd. De activiteiten die jij bedenkt en organiseert zijn goed voor hun ontwikkeling. Je geeft jouw groep een veilig en vertrouwd gevoel en stimuleert onderling contact.
Toelatingseisen: vmbo-diploma kb, gl of tl, een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 2-3.
Niveau: 3 | 4 – BOL/BBL


Sociaal werk

Als sociaal-cultureel werker run je bijvoorbeeld een wijkcentrum. Daar regel je activiteiten voor buurtbewoners van allerlei leeftijden. Of je maakt de straten veiliger, samen met bewoners, vrijwilligers, hulpverleners en mensen van de gemeente.
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener ben je een soort regelneef en aanspreekpunt voor allerlei verschillende mensen. Je bepaalt welke hulp iemand nodig heeft en verzint (soms ter plekke) oplossingen. Afspraken leg je vast in een dossier. Ook heb je contact met andere hulpverleners, zodat je mensen indien nodig door kunt sturen.
Toelatingseisen: vmbo-diploma kb, gl of tl, een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 3.
Niveau: 4 – BOL (BBL bij voldoende belangstelling)


Sport & Bewegen

Afhankelijk van je beroepsprofiel ga je werken met verschillende sporten en groepen. Zoals jeugd, jongeren in achterstandswijken, fanatieke sporters, 55-plussers en recreatieve sporters. Je plant zelf sport- en bewegingsactiviteiten, voert deze uit en bekijkt de resultaten hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van toernooien en evenementen. Soms stuur je andere sportleiders en sportbegeleiders aan. Qua werkplek heb je volop keus. Zoals bij sportclubs en zwembaden, recreatie, toerisme en buitensportorganisaties. En zelfs bij de politie en brandweer, want ook daar is bewegen natuurlijk superbelangrijk.
Toelatingseisen: vmbo-diploma kb, gl of tl, een overgangsbewijs naar havo/vwo 4 of een mbo-diploma niveau 3. Een fysieke vaardigheidstest en een sportmedische keuring maken deel uit van de toelatingsprocedure.
Niveau: 3 | 4 – BBL