WO Economische Wetenschappen en Rechten

Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen; Economie en Beleid

Bij Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen staat het spanningsveld tussen producent en consument centraal: bedrijven willen winst maken en overleven op de lange termijn. Consumenten willen producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding die aan hun persoonlijke wensen voldoen. Consumenten en producenten hebben elkaar nodig, maar lijken soms tegengestelde belangen te hebben. Deze brede, actuele problematiek bekijk je tijdens de studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen vanuit veel verschillende invalshoeken.
Ruimte, energie, milieu, natuur en voedsel zijn kerngebieden die in de toekomst een steeds belangrijkere plaats in gaan nemen. De Bachelor Economie en Beleid is specifiek gericht op deze kerngebieden. In drie jaar word je een econoom die werkt aan uitdagende thema’s als energie, internationale handel, ontwikkelingseconomie, milieu, inrichting van de groene ruimte en voedselproductie. Je combineert economische kennis met inzicht uit beleids- en toegepaste natuurwetenschappen. Dit leert je om oplossingsgericht te denken en te onderzoeken.
Toelatingseisen: NG, NT, EM, CM met wiA of wiB


Bedrijfskunde

Ben je geïnteresseerd in management, bedrijven en organisaties? Dan is de studie Bedrijfskunde misschien wel wat voor jou. Organisaties vormen een boeiend studieobject, omdat ze complex zijn en omdat ze voortdurend in beweging zijn. Voor het management van bedrijven en non-profit instellingen wordt het steeds belangrijker om over medewerkers te beschikken die zowel complexe situaties goed kunnen analyseren als in staat zijn om adequate oplossingen te ontwerpen voor problemen waarmee organisaties zich geconfronteerd zien. Dat is precies wat je in de opleiding Bedrijfskunde leert.
Toelatingseisen: NG, NT, EM, CM met wiA of wiB


Bedrijfskunde: Accountancy & Controlling

Hoe produceer je efficiënt, houd je de organisatie financieel gezond en blijven je medewerkers gemotiveerd? En hoe zorg je ervoor dat dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt? Bij Bedrijfskunde komen alle aspecten van het ondernemen aan bod: van organiseren tot innoveren en van samenwerken tot communiceren. In het tweede jaar kies je één van de drie profielen: Business & Management, Accountancy & Controlling of Technology Management. Bij het profiel Accountancy & Controlling leer je over de betrouwbaarheid en kwaliteit van informatie met betrekking tot kosten, opbrengsten, winst, risico’s en klanttevredenheid. Belangrijke vakken zijn boekhouding, auditing, financial en management accounting.
Toelatingseisen: NG, NT, EM, CM met wiA of wiB


Business Administration

The Bachelor of Science in Business Administration is Nyenrode’s 3-year academic degree program that prepares young ambitious minds to play a leading role in shaping tomorrow’s business world. Students will be challenged to develop research and analytical skills. Courses offered in the bachelor program provide a solid base for students to later on choose a master degree (and a specialization), start their own company or start their career in business. In addition the program emphasizes a mandatory personal development program, an international exchange semester and a sports program. By living together on campus students develop wide social and organizational skills. The experience of living and working together in such a unique and intercultural setting creates friendships and a network for life.
Toelatingseisen: alle profielen


Criminologie

De opsporing en bestrijding van criminaliteit en criminelen is van alle tijden. Maar de laatste decennia is criminaliteit uitgegroeid tot een van de belangrijkste vraagstukken van onze maatschappij. Misdaden worden in steeds meer vormen gepleegd, van het hacken van computers tot schietpartijen in scholen of winkelcentra. Veiligheid staat daardoor hoog op de maatschappelijke agenda. Criminologen onderzoeken wat criminaliteit is, wat de oorzaken ervan zijn en welke gevolgen misdaad heeft voor de samenleving.
Toelatingseisen: alle profielen


Econometrie en Operationele Research; Economie en Bedrijfseconomie

Wiskunde, statistiek en economie vormen de belangrijkste pijlers van de bachelorstudie Econometrie en Operationele Research. In drie jaar tijd vergaar je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om uiteenlopende economische en bedrijfskundige puzzels oplossen. Om risico’s te kunnen voorspellen en evalueren leer je econometrische modellen opstellen en toepassen, meestal op actuele economische kwesties
Heb je interesse in marktwerking en economische groei? In economische stelsels en de gang van zaken op de beurs? Wil je alles weten over de sociale, maatschappelijke en financiële gevolgen van economische keuzes? Dan is Economie en Bedrijfseconomie iets voor jou. Zeker als je goed bent in wiskunde en het nog leuk vindt ook. Aan de hand van actuele thema’s vergaar je de kennis en vaardigheden om een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van vragen als: Is het zinvol de euro te splitsen in een zachte mediterrane en een harde noordelijke munt? Welke investeringen kunnen de zorg betaalbaar houden? Is nu het moment voor een fusie of overname?
Toelatingseisen: alle profielen met wiB


Economics and Business economics

How can an enterprise like HTC acquire the funds to increase its investment in the telephone market? Should a government cap household mortgage? Why do European firms open branches in Asia? These are the kinds of challenges that be discussed in the Economics and Business Economics programme. In the first year you will take course units covering national and international economics and business issues. In year two, you will have the possibility to choose from courses in business economics, economics or international economics. In the third year you will have the possibility to go abroad. In your studies, there is also a possibility of going abroad. During the Bachelor’s programme you will learn how to combine knowledge and research methods to become an experienced economist.
Toelatingseisen: NG, NT, EM, CM met wi A of wiB


Economie, Bestuur en Management; Beleid, Bestuur en Organisatie

De economische crisis, veiligheid op straat en asiel en migratie zijn ingewikkelde vraagstukken. Bestuurskundigen zoeken naar oplossingen voor dergelijke vraagstukken, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen in de samenleving. Je verdiept je in de wereld van het openbaar bestuur, je leert hoe beleid tot stand komt en wordt ingevoerd, en of dat kan worden verbeterd. Ook bestudeer je oplossingen voor maatschappelijke problemen vanuit verschillende disciplines. Na je afstuderen ben je breed inzetbaar bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Toelatingseisen: alle profielen


European Law school

De bacheloropleiding European Law School is gericht op Nederlands recht, Europees recht en op verschillende Europese rechtstelsels. Tijdens practica leer je theoretische kennis te vertalen naar praktijksituaties en verwerf je juridische vaardigheden, zoals het analyseren van wetsteksten, rechterlijke uitspraken en het oplossen van casusposities. Er wordt van je verwacht dat je een goede actieve en passieve beheersing van de Engelse taal hebt. Ook moet je beschikken over passieve kennis van Frans en Duits.
Toelatingseisen: alle profielen


Fiscale Economie; Econometrics and Operations Research

De opleiding Fiscale Economie omvat alle aspecten van belastingen, accijnzen, invoerrechten, omzetbelasting, vermogensbelasting, recht en automatisering. Je bestudeert het Nederlands belastingrecht als totaalsysteem van belastingheffing en ook de verschillende soorten heffingen afzonderlijk. Naast het cijfermatige, ontwikkel je vaardigheden die je nodig zult hebben als je daadwerkelijk gaat samenwerken met cliënten. In deze samenwerking is het uiteraard belangrijk dat je goed kunt onderhandelen, maar je leert ook andere aspecten kennen, zoals vergaderen en rapporteren.
Toelatingseisen: NT, NG, EM, CM met wiA of wiB
Are you an analytically-minded student with talent for simplifying complex problems? Do you like to predict trends, solve problems and streamline businesses and organisations? Then you should consider a bachelor’s in Econometrics and Operations Research. This programme combines economics and computer science with management and statistical techniques to create an indispensable, in-demand skillset that companies around the world are seeking. This high demand is reinforced by the programme’s international orientation and its integrated semester abroad.
Toelatingseisen: NT, overige profielen met wiB


Gezondheidswetenschappen – Beleid & Management Gezondheidszorg

Gezondheid is belangrijk voor mensen, iedereen heeft weleens te maken met de zorg. Bijna iedere dag lees je wel een bericht in de krant of praten mensen over de zorg, bijvoorbeeld over nieuwe medische technieken of medicijnen. De zorg staat nooit stil. Bij Beleid & Management Gezondheidszorg (BMG) ga je aan de slag met actuele zorgthema’s en leer je vanuit verschillende invalshoeken naar de gezondheidszorg kijken, problemen te analyseren en op te lossen. Eigenlijk zou je Gezondheidswetenschappen – BMG ook kunnen omschrijven als ‘Bedrijfskunde voor de zorg’.
Toelatingseisen: alle profielen met wi


International Business Administration

Our bachelor programme in International Business Administration (IBA) is one reason why Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) deserves its international profile and triple accreditation – and you can see this in our students. The best way to prepare for international business is to join a highly international environment for your studies; for investment banking or for agricultural business in China. There are 55 nationalities in the intercultural classroom of Year 1 of the IBA. In fact, the IBA is the first programme to get the ‘excellent’ distinction for internationalisation from The Dutch-Flemish Accreditation Organisation.
Toelatingseisen: alle profielen, met hoger dan een 7.0 voor en en wi


International Relations and International Organization

Deze studie benadert problemen op het gebied van internationale betrekkingen vanuit politiek, economisch en juridisch perspectief. Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding, leer je problemen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen en ben je op veel plaatsen inzetbaar als bijvoorbeeld beleidsmedewerker, lobbyist, voorlichter of diplomaat. In deze studie verdiep je je in ten minste een vreemde taal en doe je een grote stage.
Toelatingseisen: alle profielen


Rechten: Notarieel Recht; Rechtsgeleerdheid; European Law School; Recht & Economie; Recht & Management

Mag je zomaar cd’s kopiëren? Kun je gevangenisstraf krijgen voor winkeldiefstal? Wat kun je doen als de gemeente weigert de skatebaan op te knappen? Deze vragen zijn alleen met juridische kennis goed te beantwoorden. Kies je voor rechten, dan kies je voor een dynamische, maatschappijgerichte opleiding. Met rechten kun je echt alle kanten op. Je combineert een grondige theoretische opleiding met een focus op de rechtspraktijk. Je hebt de keuze uit drie opleidingen: Rechtsgeleerdheid, European Law School en Notarieel Recht. Daarnaast zijn er twee dubbelstudies mogelijk: Recht & Management en Recht & Economie.
Toelatingseisen: alle profielen


Rechtsgeleerdheid

Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken. In onze snel veranderende samenleving moet ons rechtssysteem de mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. Maar ook zwakkeren beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. Tijdens je studie Rechtsgeleerheid spelen niet alleen grote juridische zaken een rol, maar kom je ook in aanraking met de dagelijkse praktijk.
Toelatingseisen: alle profielen