WO Overige

Aarde & Economie

De bachelor opleiding Aarde & Economie is gericht op vraagstukken hoe we duurzaam om moeten gaan met onze leefomgeving, delfstoffen, energie en water en hoe we bijvoorbeeld onze voeten droog moeten houden als het klimaat verandert. Om die vraagstukken te beantwoorden leer je denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom en leidinggevend beleidsmaker en natuurlijk hoe je die bij elkaar brengt in het doen van onderzoek.
Toelatingseisen: NT, NG, EM, CM met wiA of wiB


ATLAS (Technology and Liberal Arts & Sciences)

Dit is een interdisciplinaire opleiding voor gemotiveerde studenten en integreert sociale en technische perspectieven tot een nieuwe kijk op technologie. In deze Engelstalige opleiding staan echte wereldvraagstukken centraal. Je ontwikkelt originele oplossingen en leert hoe je die zo toepast dat de wereld er beter van wordt.
Toelatingseisen: alle profielen


Bèta-gamma

Bij Bèta-gamma leer je elementen combineren uit de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag? Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van de dader? Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk? Is onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt moreel verwerpelijk? Je wil graag op een analytische en logische manier meerdere onderwerpen kunnen verbinden uit de exacte en sociale wetenschappen, economie en filosofie. Bij Bèta-gamma staat het interdisciplinair denken centraal.
Toelatingseisen: NT, NG met wiB en na, CM met wiB, na en sk, EM met wiB, na en sk


Dierwetenschappen

De bachelor Dierwetenschappen is een brede universitaire studie over toegepaste dierbiologie. De opleiding stelt dieren die door de mens worden gehouden centraal, zoals dieren voor voedselproductie, gezelschap, sport, recreatie, educatie, zorg of natuurbeheer. In de bachelor bestudeer je de biologie van het dier en de relatie van het dier met zijn omgeving en met de mens. Belangrijke onderwerpen zijn dierenwelzijn, diergezondheid, duurzaamheid en beleid. De opleiding biedt veel vrijheid om je vakkenpakket te vormen naar je eigen interesse. Dierwetenschappen is de enige universitaire bacheloropleiding die draait om het gezond houden van dieren.
Toelatingseisen: NT, NG, overige profielen met sk en wiA of wiB


Future Planet Studies

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie? Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken, moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je gebruikt je kennis vanuit de natuurwetenschappen én vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen.
Toelatingseisen: NT, NG, EM met ak, bi, na of sk, CM met wi A of wiB, plus minimaal 2 vakken van ec, ak, bi, na en sk


International Studies

The Bachelor’s degree in International Studies teaches you to put the world in perspective by studying a world region. You analyse your area of choice from cultural, economic, historical and political perspectives, and in an international, global context. Besides studying an area, you will get to learn a new foreign language. This background will be of great value for your future (international) career; in a global environment, it’s essential to understand and appreciate the political, economic, historical and cultural differences.
Toelatingseisen: alle profielen


Landmacht; Luchtmacht; Marine; Marechaussee (Defensie)

In deze voorlichting worden de mogelijkheden binnen landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee met een vwo-diploma besproken.
Toelatingseisen: alle profielen (+ aanvullende eisen)


Security Studies

International terrorism, cybercrime, natural disasters and other issues affect the security and safety of millions each day. In Security Studies you learn to unravel security challenges by focusing on the political, historical and societal context in which they arise, as well as the effect of governance, institutions, and the media. You gain an academic perspective, and the ability to think critically about complex issues while taking all relevant factors of specific security challenges into account.
Toelatingseisen: alle profielen


Tourism; Leisure Studies

In deze twee Engelstalige studies hou je je bezig met vraagstukken op het gebied van toerisme en vrijetijd en bekijkt ze vanuit een breder en internationaal perspectief: Hoe kan toerisme de economie van ontwikkelingslanden stimuleren? Wat is de impact op de klimaatverandering van reizen naar afgelegen bestemmingen? Hoe kunnen we trends voorspellen hoe mensen hun vrije tijd doorbrengen? Welke nieuwe business modellen en strategieën zijn nodig in een steeds complexere en dynamische vrijetijdssector?
Toelatingseisen: NT, NG, EM, CM (met wiA of wiB voor Tourism)


Studeren in de VS

UStudy regelt onderwijsopties voor studenten en sporters van alle leeftijden en uit de hele wereld. Opererend vanuit Nederland en met een kantoor in Georgia, Verenigde Staten, hebben ze meer dan 10 jaar ervaring met het helpen vinden van een perfecte Amerikaanse high school, college, universiteit, kamp of taalprogramma. UStudy werkt nauw samen met studenten en hun families om de overstap naar het Amerikaanse onderwijssysteem te maken. Ze voorzien studenten van betrouwbare en juiste begeleiding bij elke stap in het proces.


Studeren in Duitsland

Weleens gedacht aan studeren in Duitsland? Dicht bij de grens of juist in de bruisende hoofdstad Berlijn? In Duitsland is er een enorm studieaanbod met meer dan 18.000 studies, de studiekwaliteit is hoog en Duitse steden hebben een boeiend studentenleven. Bovendien betaal je geen collegegeld terwijl je de Nederlandse studiefinanciering wel gewoon kunt meenemen. Op de Nederlandse arbeidsmarkt is veel behoefte aan afgestudeerden met kennis over Duitsland, onze grootste handelspartner. De Duitslanddesk helpt je op weg met informatie over de verschillende mogelijkheden, speciale programma’s, taalcursussen, studiebeurzen en praktische zaken. Daarnaast vergeven zij twee keer per jaar een eigen studiebeurs aan excellente studenten.


Interlanguage Study Abroad

Interlanguage Study Abroad is een buitenlandorganisatie voor taalreizen en studie in het buitenland. Of je nu eindexamen doet en een boeiend tussenjaar zoekt of al studeert en een semester of minor in het buitenland wilt doen om je CV te verrijken of zelfs een complete studie of master aan een College of University in het buitenland wilt doen: Interlanguage kan je helpen bij het regelen hiervan. Interlanguage is onafhankelijk, waardoor je verzekerd bent van een objectief advies.


Studeren bij University College

Keuzestress? Dan is het University College Roosevelt wellicht een mogelijkheid.
Op University College Roosevelt maak je je eigen combinatie van vakken. Wil je scheikunde combineren met muziek? Psychologie met antropologie? Politicologie met rechten? Of liever geschiedenis met filosofie? Het kan met deze brede Bachelor Liberal Arts & Sciences! Je woont op de unieke city-campus, waar iedereen Engels spreekt.
Toelatingseisen: alle profielen.
Studenten worden geselecteerd op basis van hun motivatie, enthousiasme, brede interesse en internationale oriëntatie.