WO Sociale Wetenschappen

Academische Pabo

Je hebt een vwo-diploma en je wilt als leerkracht in het basisonderwijs werken, maar je wilt ook een diploma passend bij je academisch werk- en denkniveau. Als academisch geschoolde leraar kun je niet alleen goed met kinderen omgaan, maar wil je graag onderzoek doen om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verhogen. Tijdens de opleiding leer je in te spelen op complexe en actuele situaties in het onderwijs en ontwerp je samen met je toekomstige collega’s hoogwaardige leerprogramma’s.
Toelatingseisen: alle profielen


Bestuurskunde

‘Elf doden bij de Schipholbrand’. ‘Een groot tekort aan orgaandonoren’. ‘Onderwijshervormingen zijn mislukt’. Zodra je de krant openslaat, zit je met je neus midden in bestuur en beleid. Ofwel midden in de maatschappij. Bestuurskunde gaat over de problemen en het oplossend vermogen van de samenleving; over dingen die daarbij mis kunnen gaan en waarom. Het gaat al met al over het oplossen van maatschappelijke problemen.
Toelatingseisen: alle profielen


Culturele Antropologie

Welke gevolgen brengt de vluchtelingenstroom naar Europa met zich mee? Wie bepaalt onze normen en waarden? Cultureel antropologen en ontwikkelingssociologen bestuderen het samenleven van groepen mensen. Zij kijken daarbij naar wat mensen belangrijk vinden (of juist niet). Antropologiestudenten zijn geïnteresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen samenlevingen en hoe groepen mensen daarmee omgaan. Tijdens je studie kijk je ook naar gedrag en ideologieën die deze kwesties vormgeven en verklaren.
Toelatingseisen: alle profielen


Geografie, Planologie en Milieu

Je kiest voor de opleiding Geografie, planologie en milieu als je geïnteresseerd bent in de relatie tussen de mens en zijn omgeving en de oorzaken en gevolgen van veranderingen in die omgeving. Hoe gaan mensen, bedrijven en organisaties om met hun omgeving? Waarom doen zij dit? En waarom doen zij dit juist op bepaalde plekken? Als wetenschapper wil je die veranderingen begrijpen, doorgronden en eventueel bijsturen. Wil jij een stempel drukken op de samenleving, de wereld verkennen en bijdragen aan een duurzame ruimtelijke inrichting van de wereld?
Toelatingseisen: alle profielen


Internationale Ontwikkelingsstudies

De bacheloropleiding International Ontwikkelingsstudies is gericht op maatschappelijke veranderingsprocessen in Europa en ontwikkelingslanden. Tijdens de opleiding komen verschillende thema’s aan bod, zoals vraagstukken rondom inkomen en werk, de verhouding arm en rijk, bevolkingsgroei en de effecten van migratie. Je bent bezig met actuele problemen, zoals verbetering van leefomstandigheden en natuurbehoud in Afrika, de wederopbouw na natuurrampen en conflicten.
Toelatingseisen: NT, NG, EM, CM met wi


Pedagogische Wetenschappen

Als student Pedagogische Wetenschappen bestudeer je twee eeuwenoude, maar springlevende verschijnselen: opvoeden en leren. Je ontdekt eerst alle deelgebieden, van orthopedagogiek en gezinspedagogiek tot leerproblemen en onderwijsstudies. Ook leer je hoe je onderzoek moet doen en maak je kennis met de praktijk. Als expert op het gebied van opvoeden en leren én met de analytische aanpak die je je hebt eigengemaakt, kun je bijvoorbeeld bij de Raad voor de Kinderbescherming of bij bij de Raad voor Jeugdbeleid aan de slag.
Toelatingseisen: alle profielen


Politicologie

Politicologie bestudeert hoe en waarover politieke besluiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau tot stand komen en hoe die besluitvorming wordt beïnvloed door maatschappelijke en internationale processen en problemen. Macht, conflict en samenwerking spelen daarbij een grote rol. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld democratie en dictatuur, sociale ongelijkheid en sociale bewegingen, de werking van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, armoede , ontwikkelingsproblematiek en migratie, extremisme, de opkomst van rechts radicale partijen, internationale criminaliteit en terrorisme, oorzaken en bestrijding van economische crises (internationale politieke economie), het ontstaan van (gewapende) internationale conflicten, internationale interventies en de wederopbouw van landen na een oorlog.
Toelatingseisen: alle profielen


Psychologie

Waarom maken pubers ruzie met hun ouders? Wat is depressiviteit? Waarom gedragen meisjes zich anders dan jongens? Wat gebeurt er in onze hersenen als we leren gitaarspelen? Deze en andere vragen vinden psychologen interessant. Ze proberen menselijk gedrag te verklaren en willen weten hoe de mens ‘in elkaar steekt’. Met de kennis die tests, interviews en experimenten opleveren, kun je mensen met psychische problemen helpen, een lesmethode ontwerpen of een gebruiksaanwijzing schrijven voor een elektronisch apparaat. Na je bachelor kun je kiezen uit een van de masterspecialisaties. Als afgestudeerd psycholoog ben je zeer breed inzetbaar op de arbeidsmarkt, afhankelijk van het studiepad dat je kiest.
Toelatingseisen: alle profielen


Sociale Geografie en Planologie

Deze opleiding is gericht op wetenschapsbeoefening, beleidsuitoefening en beleidsadvisering van ruimtelijke planning en ordening. Sociale Geografie houdt zich bezig met het analyseren en verklaren van de menselijke samenleving vanuit sociaal-ruimtelijk perspectief. Dit vak is vooral gericht op de mens in relatie tot zijn woon- en werkgebieden (steden, streken, landen) en vooral op de organisatie en inrichting van gebieden.
Toelatingseisen: alle profielen


Sociologie

Welke invloed heeft criminaliteit op de verbondenheid tussen mensen? Hoe verandert onze houding tegenover minderheden? Als socioloog heb je interesse in de maatschappij en ben je nieuwsgierig naar hoe groepen mensen zich gedragen. De opleiding Sociologie richt zich op de volgende actuele thema’s: armoede, criminaliteit, sport en participatie in de samenleving, ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, onderwijskansen en beroepsloopbanen, mediagebruik en cultuurdeelname, integratie van migranten, rechts-extremisme en vooroordelen en sociaal vertrouwen. Je wordt opgeleid tot een socioloog die door zijn onderzoek inzicht geeft in de oorzaken van maatschappelijke problemen en wat je kunt doen om die aan te pakken.
Toelatingseisen: alle profielen