Aftrap NXTLVL Online

NXTLVL Apeldoorn, het jaarlijks terugkerende voorlichtingsevenement over vervolgonderwijs, zal ook dit jaar online plaatsvinden.

Op 26 en 27 oktober is er online een centrale aftrap, waarin de opzet van NXTLVL online 2021 wordt toegelicht.