Contact

Decanen

  • Marianne Waardenburg (CSG De Heemgaard, voorzitter)
  • Henk Boon (Jacobus Fruytier SG Apeldoorn, penningmeester)
  • Anke Klein Hulse (Christelijk Lyceum)
  • Jan Hendrik Wolters (Gymnasium Apeldoorn)
  • Bart Wortelboer (UGO Apeldoorn)

Jaarlijks voorlichtingsevenement over vervolgonderwijs

NXTLVL Apeldoorn is hét jaarlijkse voorlichtingsevenement over vervolgonderwijs voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs Apeldoorn en omstreken die voor hun studiekeuze staan.

NXTLVL wordt georganiseerd door decanen van de Veluwse Onderwijsgroep en de Jacobus Fruytier scholengemeenschap. Zij worden hierbij ondersteund door organisatiebureau Plan Effect. De communicatie wordt verzorgd door Wat reusachtig.

Aventus levert een belangrijke bijdrage aan het evenement door haar accommodatie beschikbaar te stellen en facilitaire ondersteuning te leveren.

Voorlichters van onderwijsinstellingen uit het hele land geven met hun enthousiaste verhalen over de opleidingen invulling aan NXTLVL. Zonder hen zou NXTLVL niet georganiseerd kunnen worden.

Meld je aan