Home HBO Opleidingen Techniek Civiele Techniek

Civiele Techniek

Saxion

Civiele Techniek wordt ook wel Weg- en Waterbouwkunde genoemd. Je werkt aan de ontwikkeling, het ontwerp en het beheer van infrastructuur voor de inrichting van het land. Een goede infrastructuur is noodzakelijk voor onze mobiliteit en essentieel voor de economische ontwikkeling. Denk maar aan: transport (bruggen, tunnels, viaducten, spoorwegen en (water-)wegen), bescherming tegen water (dijken, stormvloedkeringen en andere waterkeringen), watermanagement en waterbeheer (gemalen, sluizen, kanalen en (afval)waterzuiveringen) en openbare voorzieningen.

Toelatingseisen: NT, NG met na of nl&t of o&o, (vwo ook EM met na)

Wellicht vind je deze opleidingen ook interessant