Grondoptreden

Niveau 2 - BOL

VeVa is een voorbereiding op werken bij Defensie, door te werken aan je mentale en fysieke ontwikkeling. Je ziet de mogelijkheden door stages bij defensieonderdelen, zoals bij de Marine, Landmacht en Luchtmacht. Naast de specifieke, vakinhoudelijke lessen (zie onderstaande vakrichtingen) krijg je een pittig sportprogramma en militaire lessen. Je volgt steeds drie weken les op school en daarna ga je een week de praktijk in op een Defensie-locatie.

Militairen worden wereldwijd ingezet, bijvoorbeeld bij bondgenootschappelijke verdediging, crisisbeheersingsoperaties en rampenbestrijding. Naast een pittig sportprogramma krijg je militaire lessen over het verplaatsen in diverse terreinen en hoe je moet optreden bij calamiteiten.

Wellicht vind je deze opleidingen ook interessant