Home MBO Opleidingen Zorg & Welzijn Sport en Bewegen (CIOS)

Sport en Bewegen (CIOS)

Niveau 3, Niveau 4 - BOL

Je biedt activiteiten aan die zijn gericht op sport en bewegen. Het kan gaan om kortdurende programma’s maar ook om bijvoorbeeld meerjarige trainingsprogramma’s voor topsporters. Je werkt bijvoorbeeld bij een zwembad, een fitness- of gezondheidscentrum, het sociaal-cultureel werk, een organisatie voor sportevenementen, een overheidsinstelling (zoals politie, defensie of justitiële inrichting), de buitenschoolse opvang of sportverenigingen. Je werkt op vaste of wisselende locaties. Je hebt te maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking.

Wellicht vind je deze opleidingen ook interessant